Προκήρυξη Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Δημοσιογραφία

Από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου  Β. Μπότση Στη προκήρυξη συνολικά τριών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στη δημοσιογραφία «προχώρησε» το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου  Β. Μπότση και οι οποίες είναι οι εξής: 1. Μία...