Τα καθήκοντά του ανέλαβε ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Στάθης Κωνσταντινίδης