Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης «κατέβηκαν» οι εργαζόμενοι-ες διεκδικώντας αυξήσεις μισθών