Στο επίκεντρο η κτηνοτροφία-πτηνοτροφία με τη 12η Zootechnia