Στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί η γενική συνέλευση της  Ένωσης Εκθέσεων Κεντρικής Ευρώπης (CEFA)  τον Ιούνιο του 2024