Για τη χορήγηση άδειας σχετικά με την άσκηση εκλογικού δικαιώματος