Στις 24-26 Φεβρουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η 11η «Artozyma» στη Θεσσαλονίκη