Στις 1-4 Φεβρουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί  η 30η «Agrotica» στη Θεσσαλονίκη