Στις 18 και 19 Μαΐου 2024 θα πραγματοποιηθεί το 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής του ΦΣΘ