3000 σύνεδροι και 82 εταιρείες στο PHARMA point 2023