Στην 8η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «Patras IQ» συμμετέχει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο