Στάθης Κωνσταντινίδης «Η ελληνική οικονομία εκπέμπει σταθερότητα και αξιοπιστία»