Για το τουρισμό τον πολιτισμό και τις συμπράξεις μεταξύ των ΑΕΙ συζήτησαν ο ΥΜΑΘ και ο πρέσβης της Αργεντινής