Στάθης Κωνσταντινίδης- «Τιμή στη μνήμη των πεσόντων αστυνομικών κατά την άσκηση του καθήκοντος»