Συνεργασία ΥΜΑΘ και Πράσινου Ταμείου για την αξιοποίηση κονδυλίων