Τετράωρη στάση εργασίας από τους δημοσιογράφους την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 10.00-16.00