Συντονισμός από Στάθη Κωνσταντινίδη για τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας