Ανακοίνωση για τη κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε-65 και στη Καρδίτσα