Ένα από τα πλέον εξαγώγιμα προϊόντα της Θεσσαλονίκης είναι το γλυκό!