Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας από το ΕKΘ για τους πλημμυροπαθείς