Με μήνυμα συμπαράστασης  προς τους δοκιμαζόμενους συμπολίτες από τις καταστροφές