Πυλώνας του κράτους δικαίου και της Δημοκρατίας η Δικαιοσύνη