Προστασία-ενίσχυση του ενημερωτικού ρόλου της ΕΡΤ3