Προληπτικά μετακινήθηκαν 19.000 άνθρωποι λόγω της πυρκαγιάς στη Ρόδο