Δύο άνδρες θα διακινούσαν περισσότερα από 1.000 ναρκωτικά χάπια στη Θεσσαλονίκη