Συγγραφή Βιογραφικού με σχεδιασμένο πρότυπο template

20,00 

Συντάσσουμε,επιμελούμαστε και γράφουμε το επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμά σας σε ένα σχεδιασμένο πρότυπο(template) παραδοτέο σε μορφή word ή PDF ή εικόνων JPG-PNG ή video MP4.

H υπηρεσία περιλαμβάνει:

✅Την επιμέλεια, τη συγγραφή και την επιμέλεια του βιογραφικού σημειώματος από επαγγελματία συγγραφέα με εμπειρία στο αντικείμενο.

✅To σχεδιασμό του προτύπου (template).

✅Tη τοποθέτηση φωτογραφίας.

✅Την επικοινωνία μετά από συνεννόηση με τον επαγγελματία συγγραφέα-επιμελητή μέσω ποικίλων ψηφιακών εργαλείων απευθείας μετάδοσης εικόνας και ήχου ή τηλεφωνικώς.

✅Την πραγματοποίηση συνολικά τριών(3) επιμελειών,αναθεωρήσεων,επαναλήψεων και διορθώσεων.

✅Την αποστολή και την παράδοση του βιογραφικού μέσω email σε εσάς.

Αξία: 20 ευρώ.

Δώρο: Η συγγραφή,η σύνταξη, η επιμέλεια μίας συνοδευτικής επιστολής γενικού περιεχομένου ή αντίστοιχης εστιασμένης σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.