Επιχειρηματικό άρθρο 800 λέξεων

60,00 

Ως επαγγελματίες του χώρου των ΜΜΕ γράφουμε, συντάσσουμε και επιμελούμαστε ένα επιχειρηματικό άρθρο έκτασης 800 λέξεων.

Το άρθρο αφορά στην παρουσίαση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων:

  • Φυσικών προσώπων.
  • Φορέων.
  • Επιχειρήσεων.
  • Οργανισμών.

Δημοσιεύεται στο διαδικτυακό περιοδικό «Τυπολόγος» ή στον ιστότοπο σας.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

🔴Την σύνταξη ενός άρθρου έκτασης 800 λέξεων.

🔴Την προβολή σε μια κατηγορία.

🔴Την τοποθέτηση οκτώ (8) λέξεων -κλειδιών προς όφελος του SEO.

🔴Την επιμέλεια, την αναθεώρηση και τη διόρθωση του κειμένου.

🔴Την τοποθέτηση συνολικά τεσσάρων (4) φωτογραφιών στο άρθρο.

🔴Την τοποθέτηση φωτογραφικής γκαλερί στο άρθρο.

🔴Τον διαμοιρασμό στα 5 social media της ιστοσελίδας του διαδικτυακού περιοδικoύ «Τυπολόγος».

🔴Τη διαρκή προβολή και τη φιλοξενία του άρθρου στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού περιοδικού μας.

Δώρο: Συνέντευξη με 2 φωτογραφίες δημοσιευμένη σε άλλη κατηγορία.

Τιμή: 60 ευρώ

Διευκρίνιση

Η τυχόν αποστολή ενός επιχειρηματικού άρθρου συνταγμένου από εσάς, δεν αλλάζει τη τιμή, αφού εμπίπτει στην παροχή υπηρεσιών ιστοφιλοξενίας εκ μέρους της εταιρείας nmos- N. Μόσχοβος, η οποία διαχειρίζεται το διαδικτυακό περιοδικό μας. Η ίδια υπηρεσία παρέχεται και για την συγγραφή και την τοποθέτηση του ίδιου άρθρου στον ιστότοπό σας.