Δημιουργία Ηλεκτρονικού Media Kit

63,00 

Στο σύγχρονο κόσμο είναι «χρυσός» η πληροφορία  και καθίσταται απαραίτητη η άριστη ψηφιακή- ηλεκτρονική παρουσίαση της επιχείρησης, της εταιρείας, του φορέα, του οργανισμού ή της προσωπικότητάς σας.

Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού media kit είναι μια απόλυτα εστιασμένη υπηρεσία μας, η οποία σας «ξεχωρίζει» από τους ανταγωνιστές σας.

Η υπηρεσία

Η ποιοτική υπηρεσία της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού Media Kit σας παρέχει:

✅Τη συγγραφή και την επιμέλεια ενός κεντρικού δελτίου τύπου 250 λέξεων.

✅Τη παρουσίαση 10 διαφανειών σε Power Point.

✅Την τοποθέτηση φωτογραφικής γκαλερί έξι(6) εικόνων μετά λεζαντών.

✅Τη σύνταξη- επιμέλεια του βιογραφικού σημειώματος της προσωπικότητάς σας- συνολικής έκτασης 250 λέξεων (π.χ. ως διευθύνοντα συμβούλου).

✅Την παράδοση σε δύο αρχεία PDF – ένα για το διαδίκτυο (web) κι ένα για εκτύπωση.

Αξία: 63 ευρώ