Πώς οι ασύμμετρες συμμαχίες επηρεάζουν τη χρηματιστηριακή απόδοση και τον κίνδυνο για μία εταιρεία