Έλεγχος για περισσότερους από 100 ανήλικους στη παραλία της Θεσσαλονίκης