Περισσότερες από 4.000 παραβάσεις σε φορτηγά και λεωφορεία στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης