8 πρόστιμα σε ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς στη Θεσσαλονίκη