Πενταετής ανανέωση Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Υπουργείο Γεωργίας της Κύπρου