«Παιδική αλληλεγγύη μέσω της τέχνης σε καιρό πολέμου στην Ουκρανία»