Παγκόσμιο συνέδριο για τη ταχύτητα του φωτός και την Carrollian φυσική στο ΑΠΘ