Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και το Ταμείο Ανάκαμψης