Οι παροχές δεν αποθαρρύνουν τους ανέργους να αναζητήσουν εργασία