«Οι Δρόμοι του Κουδουνιού 2024»- Κυριακή 3 Μαρτίου 2024 η μεγάλη παρέλαση στη Θεσσαλονίκη