Ο σοφός γέροντας, το πουλί κι ο έλεγχος της ζωής μας