Νέα φάρμακα για την αντιμετώπιση της επιληψίας και της πολλαπλής σκλήρυνσης