Μνημόνιο συνεργασίας με την Expo Georgia υπέγραψε η ΔΕΘ-Helexpο