Εντυπωσίασε η ανάπλαση της ΔΕΘ στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων της UIA