Μικρά Αστυνομικά Αν. Μακεδονίας- Θράκης 25 Ιανουαρίου 2023