Με ανοικτές κάμερες – ανοικτά μικρόφωνα οι δημοσιογράφοι στις κινητοποιήσεις