«Μάστιγα» για τις επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος