Κινητοποιήσεις των Ελλήνων  φωτογράφων σχετικά με την έκδοση του  νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας  των Ελλήνων πολιτών