Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 17 Νοεμβρίου 2023  στη Θεσσαλονίκη