Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 87ης ΔΕΘ