«Ημέρες Καριέρας» στις 2-3 Απριλίου 2024 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης