Η τύφλωση και οι προεκτάσεις της στη καθημερινή ζωή